Kontakt

Nazwisko i imię/Nazwa firmy 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

Forma prowadzonej działalności 

Czynny podatnik VATtak        

Rodzaj księgowości 

Zakres zlecenia 

Przewidywana ilość dokumentów 

Przewidywana ilość pracowników 

Przewidywana ilość zleceniobiorców 

 

Uwagi