Jak wyszykować się na test na prawko

Reklama: Szkoła jazdy Bydgoszcz

Wypocznij
i weź spokój

Wybierając
się na test na prawo jazdy, zadbaj o wzięciu ze sobą dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Na sprawdzian powinieneś stawić się w
właściwej
kondycji myślowej oraz
fizycznej. Co zrozumiałe, przychodząc na egzamin, należy być
trzeźwym!

Jeśli
w orzeczeniu lekarskim widnieje adnotacja, że podczas jazdy
powinieneś korzystać np. z okularów czy szkieł
kontaktowych, musisz korzystać je ze sobą. W
innym razie egzaminator nie rozpocznie sprawdzianu
praktycznego. Podczas egzaminu nie dyskutuj na problem ocen
egzaminatora. Kłótnia przeważnie przynosi efekt
odwrotny do zamierzonego. Ewentualne uwagi zgłoś
na koniec. Musisz
rozumieć i
realizować polecenia
egzaminatora. Jeśli czegoś nie jesteś pewien zapytaj.


Egzamin
praktyczny winien stanowić ok. 40 minut,
ale potrafi się zdarzyć, że twoja mało
dynamiczna jazda spowoduje przedłużenie go nawet do godziny.

Co
może egzaminator, a czego nie powinien? – Masz
wątpliwości? Możesz się odwołać

W
wypadku wątpliwości co do oceny egzaminu masz
prawo się odwołać. Swoje zastrzeżenia skieruj do marszałka
województwa (nie do WORD-u), który przekaże sprawę do
rozpatrzenia przez organ nadzoru urzędu marszałkowskiego
(zazwyczaj jednak, jeśli wyślesz zażalenie do WORD-u,
ten odda sprawę do
właściwego
urzędu).

Organ
kontrolny otrzymuje wiadomość o wcześniejszych
egzaminach, nagranie i treść skargi.

Najczęstsza
przyczyna skarg dotyczących testu na prawko
jest
związana
z różnicą w oglądaniu i
opinii zaistniałej sytuacji drogowej. Kursanci
skarżą się oraz na zachowanie
egzaminatora – że np. nie rozmawiał z badanym,
nie wytwarzał odpowiedniego klimatu itd. Jednak
zdarzały} się te przypadki nieuprzejmości czy burkliwości
egzaminatora – za takie
postępowanie może on
zostać ukarany. Przewidziane kary to:
upomnienie, obcięcie premii, nagana i
(wdrażane
bardzo rzadko) zwolnienie z
funkcji.